Compare Listings

Usluga posredovanja

Osnovna djelatnost agencije je  posredovanje između kupca ili potražioca nekretnine i prodavatelja ili vlasnika-ponuditelja nekretnine pri kupnji, prodaji, najmu, ili zamjeni nekretnine. U svrhu dovođenja u vezu prodavatelja i kupca, odnosno najmoprimca i najmodavca, tj. obavljanja usluge posredovanja, agencija će obaviti potrebite radnje  prezentacije nekretnine na tržištu .Smatra se da je agencija obavila osnovne usluge posredovanja kada je vodila kupca u razgledavanje nekretnine odnosno organizirala susret između kupca odnosno potražioca i prodavatelja odnosno ponuditelja nekretnine ili omogućila vezu između prodavatelja i kupca, radi pregovora za sklapanje kupoprodajnog ugovora ili ugovora o najmu ili zakupu nekretnine. Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u okvirima posredničkih provizija iskazanih u Cjeniku posredničkih provizija Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK.

 

Poštovani Prodavatelji

Agencija osigurava vlasnicima odnosno prodavateljima nekretnina sljedeće usluge :

 • pregled i fotografiranje nekretnine
 • procjenu vrijednosti nekretnine
 • prezentacije nekretnine na web stranici agencije, kao i na vodećim specijaliziranim oglašivačima za nekretnine,
 • poduzimanje aktivnosti u svrhu pronalaska   kupca u što kraćem vremenu, zbog  pregovara o prodaji nekretnine, te zaključenja kupoprodajnog ugovora
 • kontrole dokumentacije vezane uz nekretnine te upozoravanja na možebitne očite nedostatke i savjetovanja na koji način dovesti u red dokumentaciju nekretnine
 • upoznavanja prodavatelja sa svim pripadajućim zakonskim obvezama

Poštovani Kupci

Agencija osigurava kupcima odnosno potražiteljima nekretnina sljedeće usluge :

 • omogućavamo pregled i nudi velik izbor svih vrsta nekretnina na web stranici agencije i vodećim specijaliziranim portalima
 • pronalazimo nekretnine koje odgovaraju zahtjevima i budžetu kupca
 • vodimo kupca na pregled nekretnine na teren
 • osiguravamo pravne usluge i   pravnu sigurnost kupca
 • upoznajemo kupca sa svim zakonskim obvezama koje ima  kao kupac nekretnine
 • izrađujemo predugovor  pri kupoprodaji nekretnine,
 •  izrađujemo ugovor  pri kupoprodaji, najmu ili zakupu nekretnine
 •  prosljeđujemo zahtjev kupca za uknjižbu nekretnine u gruntovne knjige,
 •  prosljeđujemo zahtjev kupca za uknjižbu nekretnine u katastru,
 • prosljeđujemo prijavu nastanka porezne obaveze kupca,
 • podnosimo zahtjev za prijepis starog na novog potrošača struje, vode, telefona…